Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met veel gestelde vragen op alfabetische volgorde. Vragen die regelmatig worden gesteld voegen we toe aan de lijst.

Alles over 06 nummer migratie naar 097

Waarom de nummerwissel?

Waarom worden mijn nummers omgezet naar een 12-cijferige nummer?

De komende jaren krijgen veel apparaten een Simkaart. Denk bijvoorbeeld aan uw energiemeter, uw navigatiesysteem of uw tablet. Iedere Simkaart heeft een telefoonnummer. Er zijn niet voldoende 06-nummers beschikbaar om al deze apparaten met een Simkaart van een 06-nummer te voorzien.

Telecomaanbieders zijn daarom verplicht een 12-cijferig nummer uit te geven voor M2M en Mobiele Data-Only aansluitingen. Deze nummers beginnen met 097 in plaats van 06. De 097-nummerreeks is ingevoerd om in de toekomst ook nog genoeg 06-nummers te houden voor alle mobiele spraakaansluitingen. Ook de reeds uitgegeven aansluitingen vallen onder deze verplichting en zullen daarom een 097-nummer moeten krijgen Wilt u meer weten over het nummerbeleid van de ACM? Kijk dan hier.

 

Welke soorten aansluitingen krijgen een 12-cijferig nummer?

Alle M2M-aansluitingen worden verplicht omgezet. Onder M2M wordt verstaan: alle elektronische communicatiediensten waarbij het nummer normaliter niet of automatisch wordt opgeroepen. Dit betreft de volgende toepassingen:

Machine to Machine (M2M)
Zelfstandig werkende apparaten die automatisch met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld: slimme energiemeters, navigatiesystemen, dongels voor mobiel internet op laptops, e-readers en bloeddrukmeters.

Machine to Human (M2H)
Zelfstandig werkende apparaten. Bijvoorbeeld: beveiligings- of alarmsystemen die het beveiligingsbedrijf bellen, auto’s die na een aanrijding het alarmnummer bellen.

Human to Machine (H2M)
Zelfstandig werkende apparaten die iemand op afstand instelt. Bijvoorbeeld: beveiligingscamera’s en thermostaten.

Human to Human (H2H)
Verbindingen waarbij mensen met 1 druk op de knop een geprogrammeerd nummer kiezen om met anderen te communiceren. Bijvoorbeeld: telefoons in liften voor automatische verbinding met een hulpdienst, tablets die alleen sms’jes, apps en e-mails versturen

 

Wat gebeurt er als ik toch een spraakaansluiting (06) nummer voor een M2M-toepassing gebruik?

Als we weten dat een 06-aansluiting toch voor een M2M-toepassing wordt gebruikt, nemen we maatregelen om het gebruik te beëindigen. Dat kunnen we doen door het 06-nummer om te zetten naar een 097-nummer of door de aansluiting te beëindigen.

Wat is het formaat van het nieuwe 12-cijferige nummer

Voor bestaande 10-cijferige nummers is het nummerformaat 316xxxxxxxx.Voor nieuwe 12-cijferige nummers wordt dit 3197xxxxxxxxx.

 

Wanneer moet ik over naar een 12-cijferige nummer?

Nieuwe M2M en Mobiel Data-Only aansluitingen krijgen een 097-nummer.

Bestaande M2M en Mobiel Data-Only aansluitingen worden voor eind 2017 omgezet naar een 097-nummer.

 

Voor welk type abonnement geldt de nummerwijziging?

De overgang naar 12-cijferige nummers geldt voor alle M2M en Mobiel Data-Only abonnementen.

 

Levert het iets op dat mijn nummers worden omgezet?

Het omzetten moet vanuit de ACM. Met de omnummering wordt ervoor gezorgd dat we ook in de toekomst nog genoeg 06-nummers beschikbaar hebben voor uw spraakaansluitingen.

 

Wat verandert er voor u?

Welke typen Simkaarten kan ik gebruiken voor 12-cijferige aansluitingen?

Al onze Simkaarten zijn geschikt voor de omnummering naar een 12-cijferig nummer.

Hoe lang kan ik de dienst niet gebruiken als het nummer wordt omgezet?

Bij het omnummeren blijft een simkaart verbonden met het mobiele netwerk, zonder dienstonderbreking. Hebt u speciale apparatuur in gebruik die toch de verbinding verbruikt? Dan kunt u een reset van het apparaat uitvoeren. De onderbrekingsduur is dan afhankelijk van de power cycle time (herstarttijd) van het apparaat. Raadpleeg de handleiding van de apparatuur of neem contact op met de beheerder of leverancier als u wilt weten hoe u een reset uitvoert.

Moet ik als klant het omzetten van de nummers nog bevestigen?

U hoeft zelf niets te doen. Uw contract wijzigt niet en wordt ook niet aangepast.

Wat gebeurt er tijdens de omzetting met het 06-nummer van een M2M of Mobiel Data Only aansluiting als ik het wil meenemen naar een andere aanbieder (uitporteren)?

Alle uitporteringsverzoeken die bij ons binnengekomen zijn voordat we de aansluiting omzetten, sluiten we uit van de omnummering. Dat betekent dat u het nummer gewoon kunt meenemen naar een andere aanbieder als u al een uitportering hebt aangevraagd.

Wat moet u mogelijk zelf nog doen?

Moet ik nog voorbereidingen treffen voor mijn Private APN?

Bij een overgang naar een 097-nummer is er voor Private APN’s geen impact of onderbreking. Als de Private APN Caller-ID in de authenticatie gebruikt, moet u dit op uw radius-server aanpassen naar het nieuwe 097-nummer. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van uw radius-server.

In welke gevallen moet ik actie ondernemen bij de omzetting naar een 097-nummer?

 • Als u het 06-nummer in uw eigen administratie gebruikt. Hebt u in de IZA portal extra gegevens opgenomen bij uw nummers, werk dit dan ook bij voor de nieuwe nummers na omzetting. U vindt het 097-nummer per aansluiting in het nummeroverzicht dat u van ons krijgt.
 • Als u de diensten SMS, Voice of Circuit Switched Data (CSD) gebruikt om met uw hardware te communiceren, moet u het nummer aanpassen in uw apparatuur. Het nummer waarmee u communiceert, verandert namelijk van een 06-nummer naar een 097-nummer. Raadpleeg de beheerder of leverancier van deze apparatuur hierover.
 • Als u bij een Private APN de authenticatie van de eindapparatuur (bijv. in een Radius Server) via het 06-nummer laat lopen. U moet dan de configuratie wijzigen naar het nieuwe 097-nummer. Hoe u deze configuratie wijzigt, hangt af van de apparatuur die u gebruikt. Raadpleeg hiervoor de beheerder of leverancier van de authenticatieserver.

Mijn aansluiting doet het niet meer sinds de omzetting naar het 097-nummer. Wat moet ik doen?

In bijna alle gevallen herstelt de aansluiting na de omzetting zichzelf weer. In sommige gevallen moet u zelf het modem/mobiele apparaat resetten. Raadpleeg de beheerder of leverancier van deze apparatuur over hoe u een reset uitvoert. Hebt u daarna nog steeds geen werkende verbinding? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een aansluiting in een apparaat waar ik niet gemakkelijk bij kan (bijvoorbeeld een bewakingscamera). Hoe zorg ik dat deze blijft werken?

U hoeft de simkaart niet te vervangen voor de omzetting en daarom in principe niet bij het apparaat te komen om een handeling uit te voeren. Ook blijft de verbinding met het netwerk tijdens de omzetting in stand.

In sommige gevallen kan het zijn dat u toch handmatig het apparaat moet herstarten. Neem contact op met de beheerder of leverancier van dit apparaat om na te gaan hoe u een reset uitvoert.

Sommige apparaten worden via software beheerd. U kunt bij de beheerder of leverancier nagaan of u in de beheersoftware een wijziging moet aanbrengen.

Buitenland

Uw voicemail is in het buitenland beveiligd met een toegangscode. Deze extra beveiliging is bedoeld om misbruik door anderen te voorkomen. Uw toegangscode hebt u ingesteld tijdens de eerste keer dat u naar uw Voicemail belde en bestaat uit minimaal 4 cijfers en maximaal 10 cijfers.

Toegangscode aanvragen

Als u vanuit het buitenland uw Voicemail belt (1233 of (+31)6-12 00 12 33) wordt om een toegangscode gevraagd. Heeft u de toegangscode nog niet of bent u deze vergeten, dan moet u het volgende doen:

 • Bel met Voicemail
 • Er wordt om uw toegangscode gevraagd
 • Toets # om uw toegangscode per sms aan te vragen
 • U ontvangt een nieuwe toegangscode per sms

Advies 

Wij adviseren de toegangscode voor Voicemail zo veilig mogelijk te maken door een cijfercombinatie te kiezen die alleen u kent en niet te voor de hand liggend is.

1233 of 06-12 00 12 33 Uw voicemail is in het buitenland beveiligd met een toegangscode. Deze extra beveiliging is bedoeld om misbruik door anderen te voorkomen. Uw toegangscode stelt u in tijdens de eerste keer dat u naar uw Voicemail belt en bestaat uit minimaal 4 cijfers en maximaal 10 cijfers. Als u vanuit het buitenland uw Voicemail belt (1233 of 06-12 00 12 33) wordt om deze een toegangscode gevraagd.

Contactgegevens kopiëren

Dit kunt u eenvoudig zelf doen. Kopieer uw contactgegevens van uw oude simkaart naar uw toestel. Na het verwisselen van de simkaart kunt u deze gegevens laten staan of weer terugzetten op uw nieuwe simkaart. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor de juiste handelingen.

Defect toestel

In het geval dat uw toestel defect is, kunt u contact opnemen met de support afdeling, telefonisch op

020 655 3000 of gebruik het contactformulier

Doorschakelen

Doorschakelen naar een ander nummer:

Doorschakelen
Activeren
Deactiveren
Bij geen gehoor
**61*[tel.nr.]#[zendtoets]
##61#[zendtoets]
Bij geen bereik
**62*[tel.nr.]#[zendtoets]
##62#[zendtoets]
Bij in gesprek
**67*[tel.nr.]#[zendtoets]
##67#[zendtoets]
Direct
**21*[tel.nr.]#[zendtoets]
##21#[zendtoets]
Alle doorschakelingen annuleren
##002#[zendtoets

EU

Nee. Het aan- en uitzetten van de EU data blokkade kan alleen door de telecomverantwoordelijke van uw organisatie worden gewijzigd. Door een SMS bericht te sturen naar 1330 JA. Hiermee heft u de datablokkade op voor de lopende maand.

Internet instellen

Op de pagina voor Internet instellingen wordt u stap voor stap geholpen bij de instellingen voor mobiel internet.

MMS

Android

Ga naar instellingen->meer netwerken->mobiele netwerken->name toegangspunten->druk op het actieve toegangspunt.

 • Bij APN, voer portalmmm.nl in
 • Bij Gebruikersnaam, voer niets in
 • Bij Wachtwoord, voer niets in
 • Bij MMSC, voer http://mp.mobiel.kpn/mmsc in
 • Bij MMS-Proxy, voer 10.10.100.20 in
 • Bij MMS-Poort, voer 5080 in
 • Bij MCC, voer 204 in
 • Bij MNC, voer 08 in
 • Bij Verificatietype, kies PAP
 • Bij APN-type, default,mms

iPhone

Ga naar instellingen->Mobiel netwerk->mobiel datanetwerk->mms

Algemene MMS instellingen KPN

 • Bij Naam, voer MMS in
 • Bij APN, voer portalmmm.nl in
 • Bij Gebruikersnaam, voer niets in
 • Bij Wachtwoord, voer niets in
 • Bij MMSC, voer http://mp.mobiel.kpn/mmsc in
 • Bij MMS-Proxy, voer 10.10.100.20 in
 • Bij MMS-Poort, voer 5080 in
 • Bij MCC, voer 204 in
 • Bij MNC, voer 08 in
 • Bij Verificatietype, kies PAP
 • Bij APN-type, default.mms

Mobiel internet

4G staat niet automatisch aan. De telecomverantwoordelijke binnen uw organisatie zal daar toestemming voor moeten gegeven. De telecomverantwoordelijke  kan een e-mail sturen naar simwissel@intercityzakelijk.nl met daarin het verzoek om 4G te activeren voor één of meer 06-nummers. Uitzondering hierop zijn de gedeelde bedrijfsbundels, indien u hiervan gebruik maakt is het alleen mogelijk om alle gebruikers te activeren, individuele nummers zijn dan helaas niet mogelijk

Het 4G netwerk van KPN is landelijk dekkend. Op www.4gdekking.nl kunt u de 4G dekking van de verschillende operators in Nederland bekijken.

Nee. Uw toestel dient hiervoor geschikt te zijn. Controleer de handleiding van uw mobiele toestel voor de geschiktheid van 4G high speed data.

Afhankelijk van uw data abonnement. Deze zal het zelfde zijn als uw huidig abonnement. Mocht uw toestel 4G data ondersteunen, dan zal de datasnelheid hoger liggen.

Premium SMS

SMS het woord STOP naar het nummer waarvoor u bent aangemeld.

Om de volledige dienst te blokkeren kunt u ons bellen op 020 655 3030 of laat een bericht achter. Alle gratis diensten zoals Parkline blijven wel actief.

Ja, u kunt bij Intercity Technology Premium SMS versturen en ontvangen.

SMS

+31 6 53 13 13 13

Kijk bij opties in het SMS menu. Het nummer moet zijn: +31653131313

Bij Intercity Technology kunt u elk type sms ontvangen, zo ook NL Alerts. Op deze website kunt u hulp krijgen bij het instellen van de Alerts. In de meeste gevallen staat het al ingesteld op uw telefoon.

SMTP

Pas uw SMTP server aan in uw toestel naar: mail.kpnmail.nl. Controleer of de poort op 25 staat. ssl uitvinken. Herstart uw toestel.

Het is niet mogelijk om zonder authenticatie email te sturen, bij de SMTP gegevens zal u altijd uw username(emailadres) + wachtwoord moeten invullen

 Samsung: Apple:
Tik op Apps
Tik op  E-mail
Druk linksonder op uw toestel op instellingen en tik op Instellingen
Tik op Accountinstellingen
Tik op uw e-mailaccount
Tik op Wachtwoord
Vul het wachtwoord in en tik op OK
Scroll naar beneden en tip opUitgaande mailserver
Controleer of de juiste gebruikersnaam ingevuld staat
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn van de emailprovider
Tik op Instellingen
Tik op E-mail, contacten, agenda’s
Tik op het e-mailaccount
Vul de gebruikersnaam en wachtwoord in
Gebruikersnaam en wachtwoord zijn van de emailprovider

Voicemail

Voor het in- of uitschakelen van VoiceMail belt u met onderstaande nummers.

 • Voicemail uitschakelen: Bel gratis (0)12339
 • Voicemail inschakelen: Bel gratis (0)12331

Het voicemail menu van Intercity Technology.
Bekijk hier het voicemail menu (PDF- 164 KB).

Uw voicemail is in het buitenland beveiligd met een toegangscode. Deze extra beveiliging is bedoeld om misbruik door anderen te voorkomen. Uw toegangscode hebt u ingesteld tijdens de eerste keer dat u naar uw Voicemail belde en bestaat uit minimaal 4 cijfers en maximaal 10 cijfers.

Toegangscode aanvragen

Als u vanuit het buitenland uw Voicemail belt (1233 of (+31)6-12 00 12 33) wordt om een toegangscode gevraagd. Heeft u de toegangscode nog niet of bent u deze vergeten, dan moet u het volgende doen:

 • Bel met Voicemail
 • Er wordt om uw toegangscode gevraagd
 • Toets # om uw toegangscode per sms aan te vragen
 • U ontvangt een nieuwe toegangscode per sms

Advies 

Wij adviseren de toegangscode voor Voicemail zo veilig mogelijk te maken door een cijfercombinatie te kiezen die alleen u kent en niet te voor de hand liggend is.

1233 of 06-12 00 12 33 Uw voicemail is in het buitenland beveiligd met een toegangscode. Deze extra beveiliging is bedoeld om misbruik door anderen te voorkomen. Uw toegangscode stelt u in tijdens de eerste keer dat u naar uw Voicemail belt en bestaat uit minimaal 4 cijfers en maximaal 10 cijfers. Als u vanuit het buitenland uw Voicemail belt (1233 of 06-12 00 12 33) wordt om deze een toegangscode gevraagd.

Het nummer dat u dient te bellen voor het beluisteren van uw voicemail is: 1233

Staat uw vraag niet op deze pagina?

Laat een bericht achter en wij nemen contact met u op.

Stel een vraag