De 8 bepalende ICT-trends voor 2017

Met de recessie officieel achter ons is er weer ruimte voor de toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen. Met welke bepalende ICT-trends krijgen bedrijven in 2017 te maken?

De 8 bepalende ICT-trends voor 2017

De 8 bepalende ICT-trends voor 2017

Met de recessie officieel achter ons, verschuift de blik naar de toekomst en is er weer ruimte voor de toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen. Met welke technologische veranderingen krijgen bedrijven in 2017 te maken? In dit blog vindt u een aantal veel genoemde ontwikkelingen waar veel van wordt verwacht. Het merendeel daarvan heeft te maken met het voortschrijdende ‘Internet of Everything’.

1. De functionaliteiten worden belangrijker dan de smartphone zelf

De smartphone is een commodity geworden. Een groot gedeelte van de mobiele telefonie gebruikers heeft ondertussen een smartphone. De hardware is steeds minder onderscheidend. Het zijn de apps, en daarmee de functionaliteiten, die voor de gebruiker steeds belangrijker worden.

2. De virtuele assistent

Er wordt voorspeld dat de individuele apps zoals we die nu kennen, met voor elke kleine functionaliteit een aparte app, op het punt staan te verdwijnen. In plaats van geïsoleerde apps zien we de virtuele assistent verschijnen die de functionaliteiten van alle verschillende apps op onze telefoons, computers en tablets gaat verenigen in een enkele gebruikersinterface. Dit sluit aan bij de volgende trend.

3. Het apparatennetwerk

Het aantal eindpunten dat mensen gebruiken om toegang te verkrijgen tot applicaties en informatie, of contact te leggen met mensen, social communities en organisaties, neemt toe. Dit apparatennetwerk of ‘device mesh’, omvat ondertussen mobiele apparaten, wearables – computers en devices die op het lichaam worden gedragen -, consumenten en elektronische huishoudelijke apparaten, apparaten in auto’s en omgevingsapparaten met sensoren. In dit post-mobiele tijdperk zullen geïsoleerde apparaten in toenemende mate met elkaar gaan samenwerken.

4. Internet of Things

Producten zijn steeds meer met internet verbonden, maar de connectie tussen apparaten onderling is nog niet ‘seamless’. Hoe kunnen we de groeiende lijst van apparaten – die vaak het gadgetniveau nog zelden overstijgen – gemakkelijk bedienen en laten samenwerken. De strijd tussen de verschillende domotica OS duurt voort. Keuzes zullen uiteindelijk gemaakt worden op basis van openheid van het systeem, gebruiksvriendelijkheid, security en privacy. Wordt het Google, Amazon, Apple….. En hoever gaan we daarbij met het verbinden van alles? In hoeverre geven wij techbedrijven toegang tot onze persoonlijke levens?

5. Augmented en Virtual Reality

Ondertussen zijn augmented reality en virtual reality geen gimmicks meer. Was de introductie van Google Glass nog eigenlijk te vroeg, de Pokémon Go rage van vorig jaar laat zien dat het grote publiek klaar is voor het omarmen van VR. Ook de eerste zakelijke toepassingen beginnen op te duiken voor bijvoorbeeld productontwikkeling en trainingen. Cursisten krijgen op deze wijze levensechte situaties voorgeschoteld. Denk daarbij aan zoiets als flight simulators. Op het gebied van zakelijke communicatie biedt VR mogelijkheden voor video-conferencing nieuwe stijl.

6. Big data

Big data blijft hoog op de agenda staan. Door de groeiende digitale toepassingen komen steeds meer data voorhanden. Om deze tot informatie te verwerken komt de nadruk verder te liggen op de toepassing van zelflerende algoritmes.

7. Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie en machine learning worden steeds vaker ingezet voor intelligente agents en bots. Een goed voorbeeld zijn de chatbot apllicaties van banken. Dienstverlening wordt op deze manier persoonlijk gemaakt.
Een ander voorbeeld van de zakelijke toepassing van artificiële intelligentie is IBM’s Watson for Oncology, dat artsen adviseert bij het maken van behandelkeuzes en leert van de data die door de artsen wordt verzameld.

8. Beveiliging

Hoe meer apparaten met elkaar verbonden zijn, hoe groter de noodzaak tot beveiliging. Bijvoorbeeld bij DDos-aanvallen worden tegenwoordig ook beveiligingscamera’s en routers betrokken. Als belangrijk obstakel voor de verdere technologische ontwikkeling wordt het ontbreken van een gemeenschappelijke standaard voor veiligheid genoemd.

In het algemeen leidt de opmars van al deze technologieën tot verregaande automatisering van bedrijfsprocessen, maar ook tot het ontstaan van nieuwe mogelijkheden. Voor alle organisaties geldt niet of, maar wanneer zij geconfronteerd worden met veranderingen in de markt of verwachtingen van klanten en ook van het eigen personeel. De keuze is dus of u nu wilt onderzoeken wat de nieuwe technologieën voor uw organisatie kunnen betekenen, of dit in een latere fase oppakt, gedwongen door de steeds sneller voortschrijdende ontwikkelingen, met het risico de inhaalslag niet meer te kunnen maken.

Comments are closed.