Mobiel werken voor een beter resultaat

Mobiel werken voor een beter resultaat

Herkent u deze vragen?

Hoe: mis ik geen commerciële kansen? stijgt mijn klanttevredenheid? krijg ik de juiste medewerkers en hoe houd ik deze medewerkers?  en zorg ik voor voldoende impact?
Zonder: te hoge kosten? te veel of te weinig mensen? hoog ziekteverzuim? en zonder klanten teleur te stellen?

Met andere woorden, de optimale mix tussen mensen en middelen met een gezond resultaat tot gevolg. Bij Intercity Technology zijn we ervan overtuigd dat de juiste technologie een grote bijdrage kan leveren aan het bereiken van deze doelstellingen.

De manier waarop medewerkers met elkaar communiceren en de bereikbaarheid voor klanten is allesbepalend voor productiviteit, klanttevredenheid en plezier in het werk.
In deze serie blogs willen we graag een aantal onderwerpen belichten die een directe relatie hebben met de manieren waarop gewerkt wordt en daarmee op het resultaat.

1) Verkeersdrukte
Economische voorspoed brengt extra fileleed; vrachtvervoer neemt toe, het aantal banen stijgt en door de toenemende welvaart zijn meer mensen in staat een auto te kopen. Het gevolg is langere reistijd, langer van huis, later op afspraken verschijnen en meer vermoeidheid bij zowel aankomst op het werk als thuis. Negatieve verschijnselen dus.

Een aantal redenen zijn moeilijk individueel te beïnvloeden. De bevolkingsgroei, toename van de welvaart en groeiende mobiliteit conflicteren met de beschikbare ruimte. Ook slechte weersomstandigheden als regen, harde wind en rijden in het donker zorgen ervoor dat wegen sneller vollopen.

Echter de hoofdreden van alle vollopende wegen ligt in het woon-werkverkeer. Mensen leggen dagelijks grote afstanden af mede doordat de arbeidsmobiliteit toeneemt maar mensen niet meer verhuizen voor een andere baan.
De overheid en het bedrijfsleven zijn op vele borden aan het schaken om het fileprobleem in de greep te krijgen. Meer asfalt, rekeningrijden, slimme auto’s, lagere maximumsnelheden, wisselstroken, accijnsverhoging etc. Allemaal zaken die stimuleren of afschrikken en gericht zijn op het collectief.

Maar is het echt nodig dat iedereen tussen 08.00 en 09.00 uur op het werk verschijnt en vervolgens om 17.00 en 18.00 weer huiswaarts gaat?
Een flexibeler indeling van de werktijd kan bijdragen aan de oplossing en is individueel te beïnvloeden. De keuze voor flexibele werktijden is niet alleen voor ons wegdek plezieriger, maar ook voor de werknemers zelf. Wanneer (deel)-thuiswerk vervolgens wordt gestimuleerd gewoon door die mogelijkheid te bieden – dan is ook daar winst te behalen. Met andere woorden, door na te gaan of flexibel werken in een functie mogelijk is en hiernaar te handelen is een deel van de oplossing direct te realiseren.

Uit een in 2016 uitgevoerd onderzoek door Intercity Technology, blijkt dat werkgevers het belang van mobiel werken wel inzien maar dat 51% van de ondervraagden nog geen specifieke activiteiten heeft ondernomen om dit op een goede en veilige manier mogelijk te maken. Misschien iets om eens te overwegen en mogelijk te maken?

Aan de technische mogelijkheden zal het niet liggen, thuiswerken of werken vanaf een andere locatie was nog nooit zo eenvoudig.

Comments are closed.