Organisaties ondernemen nog weinig actie om veilig mobiel te werken

Intercity Technology maakt vandaag de resultaten bekend van het benchmarkonderzoek ‘Inbraakpreventie mobiele medewerkers’. De uitkomsten geven inzicht in hoeverre veilig mobiel werken op de agenda staat en hoe organisaties dat hebben georganiseerd.

Organisaties ondernemen nog weinig actie om veilig mobiel te werken

Het bechmarkrapport Inbraakpreventie mobiele medewerkers

 

Amsterdam, 15 september 2016 – Aanbieder van communicatieoplossingen Intercity Technology maakt vandaag de resultaten bekend van het benchmarkonderzoek ‘Inbraakpreventie mobiele medewerkers’. De uitkomsten geven inzicht in hoeverre veilig mobiel werken op de agenda staat en hoe organisaties dat hebben georganiseerd. Opvallend is dat 93% van de deelnemers het belangrijk vindt dat onbevoegden geen toegang hebben tot bedrijfsinformatie, maar dat vervolgens slechts 19% daadwerkelijk grip heeft op veilig mobiel werken. Ongeveer 70% verwacht dat het in hun organisatie niet zo’n vaart zal lopen met mobiele “bedrijfsinformatieongevallen”, terwijl de praktijk anders uitwijst. Men waant zich veilig, maar is dat niet.

Mobiel werken is allang geen nieuw fenomeen meer. Eigenlijk wordt iedere organisatie tegenwoordig geconfronteerd met vormen van mobiele technologie en mobiel werken. Voor Intercity Technology de aanleiding om in samenwerking met BlackBerry in kaart te brengen hoever bedrijven zijn met het benutten van de kansen en het beperken van de risico’s. In het benchmarkonderzoek is gezocht naar antwoorden op de vraag of veilig mobiel werken op de agenda staat en hoe dat binnen organisaties is georganiseerd.

De resultaten van het benchmarkonderzoek laten zien dat mobiel werken breed wordt gedragen. Voor een grote meerderheid, 87% van de deelnemers, is mobiel werken relevant tot zelfs essentieel voor de continuïteit van de organisatie. Toch heeft slechts 19% een centraal programma geïnitieerd om veilig mobiel werken te borgen. Deze uitkomst wordt geïllustreerd door de onbekendheid met de Meldplicht Datalekken die sinds januari van kracht is. Meer dan driekwart van de deelnemers is niet op de hoogte of heeft nog geen concrete actie ondernomen. De focus voor de toepassing van mobiele technologie ligt met name op het verbeteren van de interne bedrijfsprocessen.

In het rapport is ook gekeken naar het veiligheidsbewustzijn van mobiele medewerkers, want de veiligheid van mobiel werken wordt voor een groot deel bepaald door mobiel gedrag. Door bijvoorbeeld het gebruik van publieke wifi of onveilige apps, kunnen beveiligingsmaatregelen teniet gedaan worden. Onder de deelnemers is nog weinig aandacht voor het creëren van dit bewustzijn bij medewerkers. Slechts 4% traint de medewerkers in veilig van mobiel werken. En dat terwijl 93% het van belang vindt dat bedrijfsinformatie niet in handen komt van onbevoegden. Een kleine groep is in staat om dit ook daadwerkelijk met inzicht op afstand in de gaten te houden.

De oorzaak voor de beperkte aandacht voor mobiele veiligheid en veiligheidsbewustzijn kan gevonden worden in het relatieve gevoel van veiligheid. Een kleine 70% van de deelnemers acht de kans dat derden toegang krijgen nihil tot minimaal, terwijl de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van “bedrijfsinformatieongevallen” talrijk zijn. Geconcludeerd kan worden dat de noodzaak voor veilig mobiel werken nog niet is doorgedrongen bij veel organisaties. Zij voelen zich veilig, maar zijn dat niet.

Meer informatie over de benchmark en de resultaten is te vinden op de website www.intercitytechnology.nl/veilig-mobiel-werken.

Comments are closed.