Veiligheid

Een flexibele werkwijze faciliteren

Nieuwe samenwerkingsvormen, toenemende mobiliteit en 24/7 (online) beschikbaarheid voor uw klanten. Het zijn allemaal thema’s waar u mee te maken krijgt en die vragen om stabiele en betrouwbare toegang tot uw bedrijfsgegevens en ICT-infrastructuur.

Thuis, in de trein of op een andere locatie tijdonafhankelijk werken brengt met zich mee dat er met steeds meer devices verbinding gemaakt wordt met het bedrijfsnetwerk.
Daarnaast gebruikt meer dan 50% van de werknemers ook privé laptops of toestellen om mee te werken waardoor de noodzaak tot veilige verbindingen verder toeneemt.

Veiligheid

Uiteraard wilt u dat deze informatie alleen voor bevoegden beschikbaar is. Informatie moet dus altijd op een veilige manier beschikbaar zijn en in geval van verlies of diefstal van een toestel wilt u actie kunnen ondernemen.

Samengevat: Uw (draadloze) verbindingen moeten altijd beschikbaar zijn, de bedrijfsinformatie mag alleen door bevoegden benaderd worden en zodra er aanleiding toe is moet er adequaat actie ondernomen worden.

Intercity Technology heeft de juiste vaste en mobiele infrastructuur en producten om u hiermee verder te helpen.