Intercity EU Dagbundel

Intercity EU dagbundel

 

Afschaffing roamingkosten binnen de EU

Sinds 15 juni 2017 zijn de zogenaamde roamingkosten voor gebruik binnen de EU afgeschaft. Dit betekent dat wanneer u belt of gebruik maakt van data of een sms verstuurd in een land binnen de EU, de tarieven hiervoor gelijk zijn aan de nationale tarieven of uit de nationale bundel komen.

EU-dagbundel
Indien u gebruik maakte van de EU dagbundel, dan is deze automatisch stopgezet per 15 juni. Immers, door het vervallen van de roamingkosten vervallen ook de voordelen van het gebruik van de EU-dagbundel.