Inbraakpreventie mobiele medewerkers

Inbraakpreventie mobiele medewerkers

Geen toegang door derden tot bedrijfsgegevens is belangrijk, maar we handelen daar nog niet naar.

Waarom dit onderzoek lezen?

  • Stel uzelf op de hoogte van de staat van mobiel werken
  • Krijg meer inzicht in veilig mobiel werken
  • Bekijk hoever u bent met mobiele databeveiliging
  • Vergelijk uw organisatie met de deelnemers

Download het benchmarkrapport

Aanhef

Uw naam *

Bedrijfsnaam *

Uw email * (wij sturen u een link)

Telefoonnummer

Interessante cijfers

Ik vind het belangrijk dat onbevoegden geen toegang krijgen
93
Ik acht de kans klein dat derden toegang krijgen
70
Wij trainen de medewerkers in veilig mobiel werken
4
Wij hebben beleid voor verlies of diefstal mobiele apparatuur
50

vanuit huis werken

De mobiele evolutie raast voort

De wereld om ons heen verandert snel. De opkomst van de mobiele economie is van invloed op het speelveld van ondernemingen. Klanten verwachten meer en meer dat bedrijven 24/7 bereikbaar zijn en snel reageren, terwijl nieuwe concurrentie door digitale innovatie de bestaande verhoudingen verstoort. Ook verwachten medewerkers in toenemende mate dat zij vanuit huis of andere locaties kunnen werken. Deze ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de manier waarop organisaties omgaan met mobiele technologie.

Mobiel werken staat op de agenda

Mobiel werken is geen nieuw fenomeen meer. In 2015 werkten we met 32,4% meer dan ooit vanuit huis of op locatie (Nationale Arbeids Enquête 2015). De deelnemers aan het benchmarkonderzoek geven in grote meerderheid aan dat mobiel werken relevant tot zelfs essentieel is voor de continuïteit van de organisatie. Het integreren van mobiel werken in de bedrijfsvoering wordt door 77% gezien als onmisbaar voor de toekomst. Denkt u ook na over de inzet van mobiel werken binnen uw organisatie? Ontdek meer over de staat van mobiele werken in het benchmarkrapport.

Mobiel werken staat op de agenda
veilig-mobiel werken niet geborgd

Het belang van veilig mobiel werken niet geborgd

Mobiele technologie wordt door de deelnemers bekeken vanuit het perspectief voor het optimaliseren van interne bedrijfsprocessen. De verbinding met de externe omgeving en gegevensuitwisseling is daarin minder van belang. Toch zijn dat juist de momenten waarop bedrijfsgegevens en bedrijfssystemen bloot worden gesteld aan risico’s zoals datalekken en schade aan uw systemen. Slechts een kleine groep van 19% heeft een programma veilig mobiel werken geïnitieerd. De invoering van de Meldplicht Datalekken heeft daar nog weinig verandering in gebracht. De helft is op de hoogte van deze meldplicht, maar heeft geen actie ondernomen, en bijna een derde heeft zelfs nog niet van de meldplicht gehoord. Hoe staat het met veilig mobiel werken in uw organisatie? Vergelijk uzelf met de deelnemers in het benchmarkrapport.

Wist u dat …

In de eerste drie maanden van 2015 werden er in Nederland ruim 13.500 smartphones gestolen.
Het percentage publieke hotspot-gebruikers steeg naar 41 procent.
Een smartphone binnen 60 seconden kan worden gehackt?

Meer weten over mobiele gegevensbeveiliging

Met de nieuwste mobile data security oplossingen staan mobiel werken en veiligheid niet op gespannen voet met elkaar. Lees meer over mobile data security.

Contact opnemen

Direct meer weten over oplossingen om veilig mobiel te werken? Neem contact op voor meer informatie